Filozofia našich kurzov sa premieta do ich samotnej štruktúry. Môžeme povedať, že sa v nich venujeme dvom hlavným bodom, vychádzajúcim z nasledovných faktov:
1.  Násilie väčšinou nezačína fyzickými útokmi, ale má určité sprievodné znaky. Schopnosť rozoznať blížiaci sa konflikt niekoľkonásobne zvyšuje šancu, že sa dokážete aj efektívne obrániť. V našich kurzoch sa držíme pravidla, že „útočník si nikdy nehľadá súpera, ale obeť “. Z psychologických výskumov je známe, že obete násilia majú určité spoločné znaky a mnohokrát sa títo ľudia stávajú obeťami opakovane. Práve preto kladieme dôraz na sebavedomé vystupovanie a efektívnu komunikáciu, vďaka ktorým dokážete predísť konfliktu už v jeho zárodku. Dôležitú úlohu tu zohráva napr. držanie tela, mimika, sebavedomý pohľad a zvýšená intenzita hlasu. V konfliktných situáciách je potrebné neakceptovať útočníkove správanie a aktívne sa proti nemu brániť.
2.  Ženy zvyčajne zažívajú iné krízové situácie ako muži a sú častejšie prepadnuté alebo sexuálne obťažované, ako zatiahnuté do klasickej bitky. V kurze zohľadňujeme tento fakt, a preto vyučujeme sebaobranu, ktorá nie je o spravodlivom boji dvoch rovnocenných súperov. Žena je totiž spravidla slabšia ako útočník a dokáže sa obrániť jedine vtedy, pokiaľ súpera prekvapí a dokáže ho rýchlo vyradiť z boja. V tomto prípade je dôležité si uvedomiť skutočnosť, že to, ako telo naučíte reagovať na tréningu, tak bude konať aj v konfliktnej situácii. Práve z toho dôvodu sa v našom kurze snažíme čo najviac priblížiť reálnej situácii, bez rizika úrazu.

Informácie o konaní kurzoch nájdete na našej FB stránke: OTUS - akadémia sebaobrany. Reportáž v TV o našich kurzoch si môžete pozrieť tu: VIDEO.

 Web developer: Tomáš Vician ( vician.tomas@gmail.com )