Mgr. Radovan Korytár
nar. 1991

- 1. majstrovský stupeň Wing Tsun
- modrý opasok 1.stripe v brazílskom Jiu Jitsu (Gracie Jiu Jitsu)

- predseda Občianskeho združenia OTUS - akadémia sebaobrany
- špecializovaný tréner Wing Tsun pre deti a sebaobrany pre deti
- tréner 1 Wing Tsun 
-absolvent workshopov Kooperatívne riešenie konfliktov I. a II.       (akreditovaný kurz Ministerstva školstva SR)
- absolvent kurzu "Prevencia proti násiliu"  v Nemecku
- absolvent kurzu "Obrana teleskopickým obuškem" (SORUDO)
- absolvent silovo-pohybového semináru: OOST (Level 1-5)

 

 Web developer: Tomáš Vician ( vician.tomas@gmail.com )