Rozvoj osobnostného potenciálu predstavuje mimoriadne dôležitú oblasť už od útleho veku dieťaťa. Od základných návykov v predškolskom veku až po duševný a vedomostný rozvoj na školách. Výrazné medzery, ale nachádzame v tých oblastiach sociálnej interakcie, ktoré rozvíjajú a vzdelávajú dieťa v krízových a konfliktných situáciách. A pravé preto sa Občianske združenie OTUS – akadémia sebaobrany po dlhoročných skúsenostiach s trénovaním bojového umenia Wing Tsun a Brazílskeho Jiu Jitsu rozhodlo vytvoriť jedinečný program prevencie proti násiliu. Vďaka odľahčenému konceptu poskytujeme tento program prioritne zameraný na tých, ktorí sa nechcú učiť bojové umenie ako celok, ale uvítajú možnosť osvojiť si zručnosti, ktoré ich naučia ako primeraným spôsobom riešiť konflikty v školskom, ale aj mimo školskom prostredí.

   Uvedomujeme si, že deti v školských, ale aj neškolských zariadeniach sa nedokážu úplne vyhnúť konfliktom, ale snažíme sa deťom na našich kurzoch vysvetliť, že riešenie hádok a konfliktov musí byť možné bez použitia násilia. Až, keď deti vyčerpali všetky postupy, ako upokojiť útočníka a sú naďalej fyzicky napádané, sa smú fyzicky brániť. Bohužiaľ nie každý konflikt je možné vyriešiť len pomocou komunikácie, pokiaľ sa súper rozhodol, že vám ublíži.
Náš program je prioritne zamarený na základné školy (deti od 6 – 15 rokov) a stredné školy (mládež od 15 do 19 rokov). Naša koncepcia je aplikovateľná aj pre materské školy, ako predprípravný krok pre kurzy, ktoré sú určené základným školám.
V rámci programu prevencie proti násiliu organizujeme rôzne špeciálne tréningy a školenia pre základné a stredné školy, ale aj pre mimo školské zariadenia, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Prvú skúšobnú hodinu (45.min) kurzu prevencie proti násiliu v banskobystrickom kraji poskytujeme záujemcom na požiadanie s 50 percentnou zľavou.

 Web developer: Tomáš Vician ( vician.tomas@gmail.com )