Moderné Wing Tsun je komplexné bojové umenie, ktoré je ideálne pre sebaobranu a podporuje zdravé telo a zdravého ducha. Nakoľko je toto bojové umenie postavené na princípoch a nie na technikách, je možné ho aplikovať na každú sebaobrannú situáciu. Nielen sila, výdrž a akrobacia sú dôležité, ale hlavne inteligentná niekoľko stáročí známa čínska technika, ktorá bola vedecky prepracovaná a prenesená do novej doby. Wing Tsun dokáže zvládnuť každý i bez predchádzajúcich znalostí z tejto oblasti, bez väčšej fyzickej zdatnosti a bez vekového ohraničenia. Tréningy sú zamerané na harmóniu tela a ducha, zlepšujú schopnosť koordinácie, uvoľnenia. Technika obrany sa skladá len z niekoľkých pohybov, ktoré sa dajú použiť v nespočetných kombináciách. Bojové umenie Wing Tsun sa (zjednodušene povedané) skladá iba z 3 prvkov: 1. úderu, 2. kopu a 3. pohybu (vytočenia). Pokiaľ WT cvičenec na dobrej úrovni ovláda vyššie spomenuté prvky, má veľkú šancu, že sa efektívne obráni, ak je to potrebné.

   Vo Wing Tsun sa využíva sila útočníka proti nemu samému, a preto sa každý dokáže ubrániť aj voči silnejšiemu protivníkovi. Veľkou výhodou vo Wing Tsun je princíp súčasnej obrany a útoku resp. použitie 3 a viacerých pohybov v jeden okamih. Tento spôsob obrany je tým pádom rýchlejší ako útok na dve doby. V sebaobrannej situácií  ide hlavne o úsporu pohybov, ktorá je kľúčová, aby sa aj slabší človek dokázal efektívne obrániť.

 Web developer: Tomáš Vician ( vician.tomas@gmail.com )