Koncom 20-tich rokov 20. storočia začal veľmajster Helio Gracie vyvíjať  brazílske Jiu Jitsu, keď zistil, že je príliš slabý na to, aby bol schopný využiť tradičné techniky japonského Jiu Jitsu. Za posledných 80 rokov sa ukázalo, že Gracie Jiu Jitsu je najspoľahlivejší systém pre menšie osoby, ktorým možno poraziť väčších a silnejších súperov. Techniky Gracie Jiu-Jitsu sú založené na presnom načasovaní a efektívnom využití pákového efektu, takže prakticky každý môže aplikovať tieto techniky. Je jedno, či sa jedná o muža alebo ženu, a to bez ohľadu na vek, alebo kondíciu.

   Hoci Jiu Jitsu pozostáva z viac ako 600 techník, výskumy zápasov členov Gracie rodiny ukázali, že 36 techník bolo použitých častejšie a s väčším úspechom ako všetky ostatné. Na základe týchto vedomostí bol vytvorený špeciálny program pre začiatočníkov (Gracie Combatives - GC), kde sa žiaci sústreďujú na precvičovanie týchto 36 najefektívnejších techník na sebaobranu na ulicu. Zaujímavosťou je, že GC program bol prvotne vyvinutý pre americkú armádu. Tieto základné sebaobranné techniky sa precvičujú postupne tak, aby bol dosiahnutý cieľ, čo je zvýšiť svoju schopnosť ubrániť sa v bežnej pouličnej bitke. Tento program zahŕňa spôsoby priblíženia sa k útočníkovi, jeho zhodenia na zem, získania výhodnejšej pozície a nakoniec ukončenia v podobe páky alebo škrtenia. Efektívnosť, schopnosť maximalizovať výkon s minimálnym úsilím je jedným z kľúčových princípov Gracie Jiu-Jitsu.

Pravidelné tréningy pre začiatočníkov (od 18 r.) sa konajú každý pondelok a stredu od 19:00 do 20:00 hod., a každú nedeľu od 10:00 do 11:00 hod. Tréningy sa uskutočňujú v Kasárňach SNP na Borovianskej 1 vo Zvolene, (Podborová). Pred každým tréningom sa stretávame o 5 až 8 minút skorej pred hlavným vchodom do Kasárni SNP.

 Web developer: Tomáš Vician ( vician.tomas@gmail.com )