Koncept detskej sebaobrany v skratke - ide o program, ktorý:

• je špeciálne určený pre deti od 6 do 14 rokov,
• umožňuje deťom riešiť sporné situácie a v kritickom momente primerane zareagovať,
• zlepšuje vonkajšiu/vnútornú rovnováhu a pomáha v rozvoji sebaregulácie,
• podporuje koordináciu pohybov u detí,
• predstavuje unikátne spojenie dvoch bojových umení (WT a BJJ) do jedného celku,
• obsahuje tradičné prvky bojového umenia Wing Tsun – napr. formy,
• hravou formou učí deti aplikovať pravidlá hry fair-play v živote a zlepšuje ich sociálne kompetencie,
• podporuje zlepšovanie fyzických schopností (posilňovanie, movement pohyby, BJJ špecifické lokomócie).

   Za veľmi dôležité považujeme pripraviť deti na možné extrémne životné situácie, ako napr. oslovenie cudzou osobou na ulici, hrubé slovné urážky, ktoré vyúsťujú do fyzického konfliktu, akákoľvek provokácia, atď. Vždy sa pritom držíme nášho hesla: ,,Boj, ktorý nezačal je vyhratým bojom“. Tento cieľ sa pokúšame dosiahnuť prostredníctvom cielenej komunikácie so súperom v konfliktnej situácií, aby nás nechal na pokoji. Odvážny postoj, presvedčivý pohľad, gestikulácia a hlasný prejav poukazujú na to, že dieťa sa dokáže ubrániť. 

 Web developer: Tomáš Vician ( vician.tomas@gmail.com )